تأیید حق ثبت اختراع شیائومی مربوط به “روش و دستگاه بلاک کردن تماس ها”

تأیید حق ثبت اختراع شیائومی مربوط به "روش و دستگاه بلاک کردن تماس ها"

تأیید حق ثبت اختراع شیائومی مربوط به “روش و دستگاه بلاک کردن تماس ها”

شرکت فناوری شیائومی ، حق ثبت اختراع به نام “روش و دستگاه بلاک کردن تماس ها” را منتشر کرده است. طبق این سند ، شرکت در واقع در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴ درخواست حق ثبت این اختراع را ثبت کرده است. شماره درخواست CN201410594119.6 است در حالی که شماره انتشار CN105635414B می باشد این نشان می دهد که حق ثبت این اختراع مجاز می باشد.تأیید حق ثبت اختراع شیائومی مربوط به "روش و دستگاه بلاک کردن تماس ها"
با توجه به توضیحات ، این اختراع در مورد یک روش و دستگاهی برای مسدود کردن تماس های ورودی است که شامل زمینه ارتباطات است. حق ثبت اختراع “این مسئله را حل می کند که وقتی یک تلفن ناآشنای مشخص با شما تماس می گیرد ، گوشی همراه هنوز به کاربر یادآوری می کند که کاربر باید تلفن را قطع یا پاسخ دهد ، که این امر همچنان باعث تداخل کاربر می شود.”
این روش شامل: دریافت تماس ورودی و به دست آوردن شناسه تلفن تماس ورودی است. قضاوت اینکه آیا تماس ورودی با توجه به شناسه تلفن تماس ورودی ، یک تماس ورودی مخرب است. وقتی مشخص شد که تماس ورودی یک تماس ورودی مخرب است ، این ویژگی به کاربر هشدار می دهد و گوشی های مشخص شده به عنوان شناسه های تلفن مخرب را مسدود می کند.تأیید حق ثبت اختراع شیائومی مربوط به "روش و دستگاه بلاک کردن تماس ها"
نمی توانیم بگوییم که آیا شیائومی به زودی این ویژگی را منتشر می کند یا خیر ، دیدن این مورد در آینده نزدیک جالب خواهد بود.

ارسال دیدگاه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه