فروشگاه های شیائومی برای بهبود کیفیت خدمت رسانی خود اقدام به برگذاری نظرسنجی زیر کرده است. شرکت شما همراهان گرامی موجب می شود تا ما بتوانیم با کیفیت بهتر و بیشتری به خدمت رسانی بپردازیم.

poll1